Aktuelnosti

Pregleda: 821

Nastavljeno testiranje u okviru polaganja Eksterne mature u srednjim školama

9.6.2022.

Danas, 09.06.2022.godine, nastavljeno je testiranje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona u okviru polaganja Eksterne mature. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Bosanski\Hrvatski\Srpski jezik i književnost, Sociologije, Geografije i Hemije.

Naravno, i ovaj put su učenici izvan našeg Kantona pristupili polaganju mature a koji su iskazali namjeru da u sljedećej akademskoj godini upišu neki od studija na Univerzitetu u Tuzli.

Sva testiranja u svim škoama su počela u 10.00 časova, bez najmanjih zakašnjenja. U sklopu današnjeg testiranja bilo je angažovano 32 testatora i 44 dežurna nastavnika. Kao i prethodna dva termina polaganja mature, i ovoga puta, testiranje je vršeno pod video nadzorom koje je tehnički besprijekorno funkcionisalo.

 

Maturalne predmetne komisije su danas vrijedno radile tako da su rezultati tetsiranja već postavljeni na OPIS online platformu, tj dostupni su školama, a u posljepodnevnim satim sistem će učenicima, kojima je prilikom prijave polaganja ažurirana njihova email adresa, biti poslane mail poruke sa njihovim rezultatima testiranja iz pojednih maturalnih oblasti.

U ponedjeljak, 13.06.2022.godine je završni dan polaganja mature u junskom roku.