Aktuelnosti

Pregleda: 519

Održano polaganje Eksterne mature u srednjim školama u augustovskom roku

8.9.2022.

U periodu od 30.08. do 07.09.2022.godine u okviru redovnog augustovskog roka, održano je polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Na ovam roku polaganju mature su pristupili učenici koji nisu položili maturu ili pristupili polaganju mature u prethodnim rokovima, i učenici koji su bili upućeni na popravni ispit u sklopu svog redovnog školovanja. Polaganju mature je pristupilo 109 učenika koji su polagali cjelokupnu maturu ili određene maturalne oblasti koje nisu položili u ranijim rokovima.

Testiranje je održano u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona (3 dana) i u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (1 dan).

Učenici koji nisu položili maturu ili nisu pristupili polaganju mature, u augustovskom roku, imat će još jednu priliku polagati maturu u redovnom januarskom roku.