Aktuelnosti

Pregleda: 2989

Održan seminar nastavnika mašinske struke

25.1.2023.

U sklopu stručne edukacije nastavnika mašinske struke, dana 24.01.2023. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore TK održan je seminar u organizaciji Pedagoškog zavoda.

Seminar se odvijao u periodu od 830 do 1400.

Na seminaru su izlagane sljedeće teme:

1. „Podsticanje motivacije učenika za učenje u nastavnom procesu“

2. „Masovna adaptacija – Personalizacija proizvoda integracijom dizajna u proizvodnji

      kroz CAD/CAM sisteme“

3. " Optimizacija procesa obrade glodanjem primjenom višeosnog kretanja i primjenom

       modernih alata  "

4. „Industrija 4.0“

 

Predavači na pomenutom seminaru i za pojedine teme su bili :

- KANITA TURKUŠIĆ, dipl. pedagog-psiholog

- MIRZA SINANOVIĆ, dipl.ing.maš.

- AMEL HAMZIĆ, dipl.ing.maš.

- MA DENIS BEĆIROVIĆ, dipl. ing. maš

  

Seminaru su prisustvovala 64 nastavnika stručno teorijske i praktične nastave mašinske struke sa područja Tuzlanskog kantona.

 


Izvor: Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik