Aktuelnosti

Pregleda: 1524

Završeno polaganje mature za učenike srednjih škola u majsko-junskom, vanrednom junskom i augustovskom roku za 2022./2023.školsku godinu

8.9.2023.

Na kraju školske 2022/2023. godine u okviru tri ispitna roka izvršeno je polaganje mature učenika svih srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona.

Na prvom majsko-junskom roku, koji održan u periodu od 16.05. do 20.06.2023.godine, polaganju je pristupilo 2362 učenika iz 31 srednje škole. Prosječan uspjeh polaganja mature je bio 3,41 a broj učenika po uspjehu je bio sljedeći:

  •  Nedovoljan (1) – 406 učenika
  • Dovoljan (2) – 46 učenika
  • Dobar (3) – 510 učenika
  • Vrlo dobar (4) – 970 učenika i
  • Odličan (5) – 430 učenika

Takođe, polaganju mature su pristupili i učenici koji su srednju školu završili izvan našeg kantona a imali su namjeru upisati neki od fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, s obzirom da se za upis na Univerzitet u Tuzli vrednuje i uspjeh sa mature. Od prijavljena 24 učenika koji su završili srednju školu u Republici Srpskoj ili susjednim kantonima polaganju je pristupilo 22 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 4,41.

Sva testiranja učenika su izvršena pod istim uslovima, u školskim salama, u isto vrijeme i uz video nadzor. Kao testatori i dežurni nastavnici, uz stručne savjetnike Pedagoškog zavoda,  angražirano je 185 nastavnika iz osnovnih škola TK.

S obzirom da svi učenici nisu mogli, iz opravdanih razloga, pristupiti polaganju mature u majsko-junskom roku, Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović odobrio je vanredni junski rok za polaganje mature koji je održan u periodu od 19.06. do 26.06.2023.godine, a na kome su imali pravo pristupiti i učenici koji nisu uspješno položili maturu u majsko-junskom roku.

U okviru vanrednog junskog roka polaganju mature je pristupilo 365 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 2,67.

I na kraju u okviru redovnog augustovskog roka, koji održan u periodu od 28.08. do 06.09.2023.godine,  polaganju mature su pristupili učenici koji su u toku redovnog školovanja bili upućeni na popravne ispite, kao i učenici koji nisu uspješno položili maturu na nekim od prethodnih ispitnih rokova, U augustovskom roku polaganju mature je pristupilo 114 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 2,85.

Sam proces polaganja mature učenika u srednjim školama je prošao na vrlo zavidnom nivou iz razloga što je sama organizacija bila izuzetna u kojoj su u punom kapacitetu bili uključene sve srednje škole, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu maturu uložila značajna finasijska sredstva i na taj način značajno doprinijela da ova matura bude podignuta na jedan viši nivo u odnosu na čitav prethodni period od 2006.godine od kada se ova matura provodi u Tuzlanskom kantonu. Čitav proces polaganja mature u srednjim školama je provodio Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.


Izvor: Đulaga Hadžić, stručni savjetnik