Aktuelnosti

Pregleda: 587

Radni sastanak sa predstavnicima JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

9.2.2024.

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, upriličen je radni sastanak sa predstavnicima JU Zavod  za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Povod za sastanak bila je evidentna potreba da se pristupi kvalitativnoj i kvantitavnoj analizi nastavnih planova i programa, te razmatranje mogućnosti za njihovo unapređenje.

Cilj budućih aktivnosti je da se, u skladu sa procesima, aktualiziraju ključna pitanja koja se odnose na sadržaje, metode i postupke realizacije nastave u uslovima koji omogućavaju pružanje najkvalitetnijih usluga korisnicima.

Na kraju radnog sastanka zaključeno je, da se u narednom period sagledaju iskustva dobrih praksi, te aktuelna rješenja van kantona, a i šire, te da se pristupi izradama prijedloga čija primjena može dovesti do unapređenja rada sa učenicima.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona