Aktuelnosti

Pregleda: 626

Seminar za nastavnike historije sa područja TK

15.4.2024.

Zbog potrebe stručnog usavršavanja nastavnika i profesora historije, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizovao je seminar pod nazivom “Državnost Bosne i Hercegovine”.

Seminar je održan  13. aprila (subota) 2024. godine od 9.00  do 15.00 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Ovogodišnji seminar je samo  jedan u nizu, predviđenim trajanjem u ciklusu od tri godine, koji će tretirati teme vezane za državnost, uključujući ne samo političke događaje nego i jezik, kulturu, umjetnost, pravo, vojnu historiju i sve one druge teme što doprinose jačanju državnosti.

Predavači i teme ovogodišnjeg seminara  su bili:

  1. Prof. dr. Adnan Jahić - Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu
  2. Akademik prof.  dr. Husnija Kamberović - Identitet Bosne i Hercegovine od 1945-1992. g.
  3. Dr. sci. Nermin Tursić - Suverenost Bosne i Hercegovine
  4. Mr. sci. Mersed Šljivić- Aktuelnosti vezane za predmet Historija

Seminaru su prisustvovala 72 nastavnika/profesora historije, a svoje predstavnike su imale sve općine i gradovi sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim seminarom su  historičari stekli nove kompetencije s obzirom da su im prezentirani rezultati najnovijih naučnih istraživanja.

Naredni seminar je planiran u januaru 2025. godine, a teme koje će obuhvatiti su:  period agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-95. godine, razvoj Bosanskog jezika i kulture, kao i druga pitanja od značaja za državu.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona