Obavještenja

Pregleda: 3146

Literarni konkurs "Moja domovina" povodom 1. marta- Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

3.2.2020.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla objavljuje literarni konkurs "Moja domovina" za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

1.Pravo učešća  na literarnom konkursu imaju učenici  osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, ali  u odvojenim kategorijama:

a) učenici I-V razreda

b) učenici VI-IX razreda,

c) učenici srednjih škola I-II razreda

d) učenici srednjih škola III-IV razreda

2.Literarni rad mora biti napisan prema pravilima pisanja teksta  u Word-u. (nelektorisani i neblagovremeno pristigli radovi neće se  razmatrati.)

3.Svaka škola dostavlja  2 najbolja rada. Osnovne škole učestvuju  s dva rada:-jednim u kategoriji učenika I-V razreda i jednim u kategoriji učenika od VI-IX razreda, a srednje škole također sa dva rada; jednim u kategoriji učenika I-II razreda i jednim u kategoriji učenika III-IV razreda.

 Procedura konkursa:

-Za kategoriju učenika od I do V razreda,  osnovna škola odabrat će  i poslati  jedan najbolji rad, a za kategoriju učenika od VI do IX razreda osnovna škola  odabrat će i dostaviti jedan najbolji rad . Iz svake osnovne škole bit će dostavljeno ukupno dva rada na konkurs.

-Za kategoriju učenika srednjih škola, škola dostavlja ukupno dva rada ( I –II razred=jedan rad i III-IV razred =jedan rad)

-.Literarni rad treba da sadrži: ime i prezime učenika/učenice, razred, naziv škole i ime nastavnika/nastavnice, koji su mentori učenika/učenice;

-Radovi se šalju isključivo u elektronskoj formi na mail: literarnikonkursi@pztz.ba do 25.2.2020.

-Odabir najboljih pristiglih radova (I ;II; III mjesto) vršit će Komisija koju je imenovao  Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla                         

-Radovi treba da budu tematski, imajuću u vidu povod obilježavanja, kao i uzrast učenika

-Rezultati literarnog konkursa bit će objavljeni na web stranici Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. 

-Nastavnicima/mentorima, kao  i školama iz kojih dolaze nagrađeni učenici predviđeno je uručivanje zahvalnica.


Izvor: Azra Mujkanović, stručna savjetnica


Dokumenti