Oglasi / Pozivi / Planovi

Pregleda: 498

Radna verzija trogodišnjeg plana rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

30.3.2023.

U cilju konsultacija, a u skladu sa odredbom Člana 11. stav 10 važeće Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji BiH obavještavaju se svi socio-ekonomski pratneri kao i šira javnost da eventualne komentare i preporuke na radnu verziju trogodišnjeg programa rada Pedagoškog zavoda TK mogu dostaviti na e-mail adresu sekretar@pztz.ba


Dokumenti