Seminari

Pregleda: 2375

Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom

9.4.2019.

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizovan je seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom:

- Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Tuzla

- Osnovna muzička škola Tuzla

- Osnovna škola "Sveti Franjo" Tuzla

- Richmond Park International Primary School Tuzla

- Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzla

- Behrambegova medresa Tuzla

- Gimnazija "Sveti Franjo" Tuzla

- Richmond Park International Secondary School Tuzla

- Srednja muzička škola Tuzla

 

 

Na seminaru je prezentiran Obrazovno-Pedagoški Informacioni Sistem (OPIS). Seminar je održan 09.04.2019.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog, sa početkom u 9.00 časova.

 

Na seminaru su obrađene sljedeće teme:

1. Mjesto i uloga škole u OPIS informacionom sistemu.

2. Administriranje OPIS sistema na nivou škole.

3. Modul zaposlenici

 

U okviru ovog seminara definisane su procedure aktivnosti školskih administratora i sekretara škola i načini razmjene informacija između učesnika u ovom sistemu.

Predavač na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.