Seminari

Pregleda: 1834

Održan seminar za direktore i administrativno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih

25.9.2019.

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održan je seminar za direktore i administrativno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih sa područja Tuzlanskog kantona.

Na seminaru je prezentiran Obrazovno-Pedagoški Informacioni Sistem (OPIS) kao i mjesto i uloga ustanova za obrazovanje odraslih u njemu. Poseban dio je posvećen modulu Zaposlenici.

Na seminaru su obrađivane sljedeće teme:

1. Mjesto i uloga ustanove za obrazovanje odraslih u OPIS informacionom sistemu.

2. Mjesto i uloga diretora ustanove za obrazovanje odraslih u OPIS informacionom sistemu

3. Način komunikacije i razmjene podataka i informacija sa Pedagoškim zavodom.

Na seminaru su prezentirane procedure komuniciranja i razmjene informacija kako na nivou ustanove za obrazovanje odraslih tako i između ustanove za obrazovanje odraslih i Pedagoškog zavoda kroz ovaj informacioni sistem.

Na seminaru je prisustvovalo 10 učesnika iz 6 ustanova za obrazovanje odraslih sa područja Tuzlanskog kantona.

Moderator na seminaru je bio stručni savjetnik Zlatko Ibrišimović, a predavač stručni savjetnik Dr. Đulaga Hadžić.