Seminari

Pregleda: 2456

Održan drugi on-line seminar za modul Nastava - srednje škole

2.4.2021.

U sklopu pripreme za potpuni dovršetak implementacije Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS) u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je drugi On-line seminar za delegirane osobe koji će administrirati i održavati ovaj modul na nivou svojih škola..

Na seminaru su učestvovali predstavnici svih srednjih škole koji obrazuju učenike za tehnička i stručna zanimanja. Na seminaru su prezentirane specifičnosti vezane za pojedina upisana zanimanja kod kojih se jedan predmet implementira kroz više modula sa različitim predavačima a učenik dobija jednu zaključnu ocjenu. Također je na seminaru prezentiran evidentiranje nastave po grupamak kao i na koji način evidentirani predmete koji učenici polažu na kraju godine. Isto tako je razjašnjeno na koji način u srednjim tehničkim školama.evidentirati fakultativnu nastavu

 

Na kraju seminara učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji (chatu) te na taj način otklonili određene nedoumice koje su imali na početku seminara. Posebna diskusija se vodila načinu evidentiranja i formiranja matičnog broja učenika koji se formira na osnovu godine upisa, broja matične knjige i broja stranice u matičnoj knjizi, te su dati određeni prijedlozi o jedinstvenom načinu njihovogog  evidentiranju.

Seminar je održan on-line preko Zoom aplikacije, 02.04.2021.godine (petak) u periodu od 10.00 do 12.30 časova. Organizotor seminara je  Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, a moderator seminara  i prezentator navednog modula bio je stručni savjetnik Đulaga Hadžić.