Seminari

Pregleda: 1697

Održan jednodnevni seminar za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

21.2.2022.

 

U subotu, 19.02.2022.godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla organizirao je jednodnevni seminar (treći dan po redu) za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

Zbog velikog interesovanja za seminar se prijavilo 180 odgajatelja i stručnih saradnika iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona, a zbog postojećih higijensko-epidemioloških mjera podijeljeni su u 6 grupa po maksimalno 30 učesnika.

Seminar se do sada održao 5.02.;12,02; i 19.02.2022.godine a planirano je održavanje još 26.02.; 05.03. i 12,03.2022.godine.

Teme ovogodišnjeg seminara su:

  • „Medijski odgoj predškolske djece-predškolaraca“ koju realizira dr.Vesima Čičkušić,
  • Mediji u dječijoj igri- Faketa Sarajlić,prof.pred.odg. i Dina Vardo, prof.pred.odg
  • Poticaj razvoja perceptivno motoričkih vještina - Azra Dautović dipl.def. i Muamer Jaganjac dipl.def
  • Profesija i profesionalizam odgajateljskog poziva - Ćudić Dženana dipl. ped.- psih.

 

Učesnici seminara nisu krili svoje zadovoljstvo odabirom tema i predavača na ovogodišnjem seminaru uz napomenu da bi neke od tema trebalo proširiti i za nareni period pripremiti kao poludnevnu aktivnost.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik