Seminari

Pregleda: 1043

Održani seminari za školske administratore za informacione sisteme

23.9.2022.

U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja i implementacije OPIS informacionog sistema u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, održana su dva online seminara za školske administratore za informacione sisteme.

Prvi oline seminar je održan 21.09.2022.godine i njemu su prisutvovali školski administratori za informacione sisteme u osnovnim školama. Na ovom seminaru polaznici su upoznati sa dosadašnjim aktivnostima vezanim za otvaranje nove školske godine u OPIS sistemu kao i sa načinom komuniciranja i razmjena informacija između školskih administratora i administratora u Pedagoškom zavodu. Takođe u sklopu ovog seminara učesnicima je demonstriran način korištenja pojedinih modula OPIS informacionog sistema, kao što su: Školski admin, Nastava OŠ 2022/2023, Razrednik OŠ 2022/2023, Mala matura i drugi.

Drugi online seminar je održan 22.09.2022.godine i njemu su prisutvovali školski administratori za informacione sisteme u srednjim školama. Na ovom seminaru učesnici su, kao i kod osnovnih škola, upoznati sa dosadšnjim aktivnostima vezanim za otvaranje nove školske godine u OPIS sistemu za srednje škole kao i sa budućim načinom komuniciranja i razmjena informacija u okviru OPIS sistema ali i izvan njega. Takođe, u sklopu ovog seminara učesnicima je demonstriran način korištenja pojedinih modula OPIS informacionog sustema, kao što su: Školski admin, Nastava SŠ 2022/2023, Razrednik SŠ 2022/2023 i modul za Eksternu maturu za srednje škole.

Učesnici seminara su se aktivno uključivali u diskusiju i uz odredjena pitanja i sugestije doprinijeli da se određeni moduli dodatno razjasne a takođe je otvorena mogućnost da se u budućnosti i poboljšaju.

Na zadovoljstvo svih, koji učestvuju u izgradnji i implementaciji OPIS informacionog sistema, u osnovnim (četvrta.godina primjene) i srednjim (treća godina primjene) školama, od ove skolske godine ova vrsta aktivnosti školskih administratora za informacione sisteme je prepoznata kao izuzetno potrebna i ugrađena je u najnovije Pedagoške standarde kako za osnovne tako i za srednje škole.

Seminari su realizirani preko Zoom online platforme. Predavač i moderator na oba online seminara bio je, stručni savjetnik u Peadagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, doc.dr. Đulaga Hadžić.