Seminari

Pregleda: 2185

Održan online seminar za OPIS školske administratore osnovnih škola

13.4.2023.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja i prirpema za provođenje polaganja Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore iz osnovnih škola za OPIS informacioni sistem.

Seminar je održan on-line preko Zoom platforme, 11.04.2023.godine sa početkom u 14.00 časova.

 

 

Na seminaru su prezentirani modulu Školski admin, Nastava i Matura. Posebna pažnja je fokusirana na modul Nastava sa aspekta implementirane nadogradnje  u odnosu na prošlu godinu te nove mogućnosti koji ovaj modul nudi.  Isto tako, prezentiran je i modul Matura gdje je posebno istaknuta njegova povezanost sa modulom Nastava prevashodno za učenike završnih razreda, kao i način evidentiranja i promjene općih podataka učenika u oba modula.

Učesnici na seminaru su svojim pitanjima i sugestijama učinili da seminar opravda svoju svrhu te stvorili određene pretpostavke da se sam sistem još dodatno poboljša.

Moderator i prezentator na seminaru je bio stručni savjetnik za informacione sisteme u obrazovanju dr.sc.Đulaga Hadžić.

Seminar je održan u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, prema usvojenom Planu stručnog usavršavanja za 2023.godinu za odgajatelje predškolskih ustanova, profesore, nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.