Seminari

Pregleda: 539

Seminar za nastavnike osnovnih škola za rad u inkluzivnom obrazovanju

29.1.2024.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Association Muslim Aid organizovan je seminar za nastavnike osnovnih škola Tuzlanskog kantona u periodu od 23.01.2024.godine do 25.01.2024.godine u prostorijama JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Seminaru je prisustvovalo 193 nastavnika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona koji su imali priliku da se upoznaju sa temama koje će im pomoći u svakodnevnom radu sa učenicima.

Na seminaru su prezentirane slijedeće teme:

 1. Pedagoška opservacija, prilagođeni program i ocjenjivanje učenika u inkluzivnom obrazovanju,

2.Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom sa intelektualnim teškoćama i motoričkim smetnjama,

3.Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom sa specifičnim teškoćama u učenju,

4.Metodičko-didaktičke upute u radu sa djecom koja su hiperaktivna,

5.Saradnja škole i roditelja-uloga i obaveza škole i roditelja,

6.Izrada didaktičkog materijala i nastavnih listića u skladu sa prilagođenim programom,

7.Savjetodavna i edukativna podrška roditeljima.

Predavači na seminaru su bili uposlenici JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. 

Association Muslim Aid je pružio neophodnu materijalno-tehničku podršku za realizaciju seminara.                                


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona