Seminari

Pregleda: 536

Seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola

30.1.2024.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola sa područja TK. Seminar je održan 24.01.2024.godine u prostorijama JU KŠC „Sveti Franjo“ -Opća gimnazija Tuzla.

Seminaru je pristvovalo 93 nastavnika/profesora osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona koji su imali priliku da se upoznaju sa informacijama ili temama koje ne koriste u svom svakodnevnom radu sa učenicima a mogu im pomoći u budućem radu.

Predavači na seminaru su bili:

  • dr.sci.Aldina Kesić, redovni prof. „ Zelena nanotehnologija i Antioksidacijski potencijal zdravih namirnica“.   
  • mr.Emir horozić, prof. „Održiva hemija:Promicanje teorijskih i praktičnih znanja u nastavi hemije““.
  • Mersiha Tupajić, dipl.defektolog-oligofrenolog „Priprema individualnih planova i programa i realizacija postavljenih ciljeva i zadtaka nastave hemije“   

      

Osim stručnih tema iz područja hemije, a čiji akcenat je bio na zelenoj/održivoj hemiji, nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom inkluzije, inkluzivnim timom, pripremanjem individualnih planova i programa, kao i pripremanjem i praćenjem učenika.

JU KŠC „Sveti Franjo“ Opća gimnazija Tuzla je bila izuzetan domaćin te boravak u prostorijama škole učinila prijatnim.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona