Seminari

Pregleda: 706

Seminar za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola

29.2.2024.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za školske bibliotekare osnovnih i srednjih škola sa područja TK. Seminar je održan 28.02.2024.godine u prostorijama JU OŠ „Kreka“ Tuzla.

Seminaru je pristvovalo 74 školska bibliotekara, koji su imali priliku da se upoznaju sa informacijama neophodnim za  njihov rad.

Predavač na seminaru bila je Almira Kamenjaković, MA komparativne književnosti i bibliotekarstva, koja je prezentirala dvije teme i to:

  • Opći i stručni poslovi u školskim bibliotekama“.   
  • Uticaj informacijske pismenosti na poticanje čitanja i promociju školskih biblioteka u Tuzlanskom kantonu“.

                            

Cilj seminara bio je okupljanje školskih bibliotekara na jednom mjestu, upoznavanje i dijeljenje informacija-uputa koje su neophodne za stručno obavljanje bibliotečkog posla. Također su umali prilike razmjeniti iskustva i dobiti adekvatne informacije u vezi izazova koji se nameću pred bibliotekare u njihovom svakodnevnom radu.

JU OŠ „Kreka“ Tuzla je ustupila školske resurse u realizaciji ovog seminara i bila odličan domaćin te boravak u prostorijama škole učinila prijatnim.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona