Seminari

Pregleda: 770

Održana dva online seminara za dvije grupe školskih administratora za informacione sisteme, sekretare i pedagoge osnovnih škola

29.2.2024.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja koje provodi Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao i usklopu priprema za održavanje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana su dva online seminara za dvije grupe školskih administratora za informacione sisteme, sekretare i pedagoge. Online seminari su održani 28.02. i 29.02. 2024.godine na kojima je ukupno prisutvovalo 233 učesnika.

Na seminarima su prezentirani sljedeći moduli OPIS informacionog sistema:

  • Modul – Sekretar
  • Modul – Pedagod
  • Modul – Nastava i
  • Modul – Mala matura.

U toku seminara, učesnici su uzeli aktivno učešće te svojim pisanim i usmenim komentarima kao i pitanjima doprinjeli da seminari ostvare svoju namjenu a to je upotreba OPIS informacionog sistema na školskom nivou u cilju bolje, brže i kvalitetnije razmjene podataka i informacija a sve cilju da se rad osnovnih škola, Pedagoškog zavod i Ministarstva obrazovanja i nauke podigne na viši nivo.

Posebno je razmatrano predstojeće održavanja Eksterne mature u osnovnim školama te su na seminarima date odrđene upute za održavanje probne mature u mjesecu martu 2024.godine.

Predavač, organizator i moderator online seminara bio je stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu dr.sc. Đulaga Hadžić. Online seminari su održani preko Zoom online platforme.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona