Stručno usavršavanje

Pregleda: 2832

Razredna nastava - januar, mjesec edukacija...

2.3.2023.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, organiziran je niz seminar za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola u okviru redovnog stručnog usavršavanja koje se provode u toku jedne školske godine. U nastavku su nabrojane teme koje su obrađene kroz 12 održanih seminara, kao i eminenti predavači koji su dali značajan doprinos da kvalitet održanih seminara bude na zavidnom nivou.

Teme koje su kroz seminare implemenirane za nastavnike/ce razredne nastave su:

1. ”Značaj razvoja govora kod djece” i ,,Lutke u nastavi” (predavač: Amela Isanović, magistrica bosanskog jezika i književnosti, Angered, Švedska), datum realizacije:  05. 1. 2023.

2. “Organizacija novinarske i literarne  sekcije sa akcentom na medijsku pismenost“ (predavač: prof.bosanskog jezika i književnosti), datum realizacije: 05. i 20.01.2023.

3. "STEM kompetencije i Primjeri dobre prakse za djecu koja sporije usvajaju" (predavači: Jasmina Stuhli, mr.sc.humanističkih nauka za područje lingvistike engleskog jezika  i Edina Smajić, prof.razredne nastave), datum realizacije: 17. i 18. 1. 2023.godine.

4. Digitalni svijet (predavač: Mirela Šubić Šehović, mr. sc. tehničkog odgoja i informatike), datum realizacije: 20. i 27. 1. 2023.godine.

5. Riječ nauke (predavači: Vildana Mujakić, prof.razredne nastave, mr.sc.Azra Musić, prof. i Zumra Šahović, stručna savjetnica za razrednu nastavu), datum realizacije: 23. i 24. 1. 2023. godine.

6. Rad sa roditeljima (predavač:Amela Kukuruzović, diplomirani pedagog psiholog), datum realizacije: 20. i 27. 1. 2023. godine.

7. Podsticanje motivacije kod učenika pri učenju (predavač: Edina Dajdžić, diplomirani pedagog psiholog i  Amela Kukuruzović, diplomirani pedagog psiholog), datum realizacije: 25. i 27. 1. 2023.godine.

Kroz prethodno navedenu edukaciju prošlo je oko 400 nastavnika razredne nastave iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Prva i druga tema seminara realizirane su u JU OŠ ,,Kreka” Tuzla, peta tema je realizirana u JU OŠ "Živinice Gornje" u Živinicama, a ostale u JU Gimnazija ,,Meša Selimović” u Tuzli.  Organizator ispred Pedagoškog zavoda, kao i učesnik u implementaciji navedenih seminara bila je stručna savjetnica za razrednu nastavu profesorica Zumra Šahović.

U nastavku slijedi niz malih foto galerija sa tematskih sesija održanih u okviru prethodno navedenih seminara.

 

 


Medijska pismenost


MP1


MP2


MP3


MP4


MP5


MP6


Razvoj govora kod djece


GD4


GD5


GD6


GD7


GD8


GD9


GD10


GD1


GD2


GD3


STEM kompetencije


SK1


SK2


SK3


SK4


SK5


SK6


Riječ nauke


RN1


RN2


RN3


RN4


RN5


RN6


RN7


RN8


RN9


RN10


RN11


RN12


RN13


RN14


RN15


RN16


RN17


RN18


RN19


RN20


RN21


RN22


RN23


RN24


RN25


RN26


Digitalni svijet


DS1


DS2


DS3


DS4


DS5


DS6


DS7


Podsticanje motivacije


PM1


PM2


PM3


PM4


PM5


PM6


PM7


PM8


PM9


PM10


PM11


PM12


PM13


PM14


PM15


PM16


PM17


PM18


PM19