Takmi��enja u��enika srednjih ��kola

Pregleda: 941

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2022./2023. godini

16.1.2023.

 

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola TK u školskoj 202/2023 godini

PREDMET DATUM

ŠKOLA DOMAĆIN - KANTONALNOG TAKMIČENJA

Islamska vjeronauka 18.03.2023.  
Matematika 18.03.2023.

 JU Gimnazija "Meša Selimović", Tuzla i

Prirodno matematički fakultet Tuzla

Njemački jezik 23.03.2023.  JU Turističko ugostiteljska škola, Tuzla
Engleski jezik 28.03.2023.  JU KŠC "Sv.Franjo", Tuzla
Preduzeće za vježbu 29.03.2023.  JU MS ekonomsko trgovinska škola, Tuzla
Fizika 30.03.2023.  JU MS medicinska škola, Tuzla
Zdravstvena njega 05.04.2023.  JU MS medicinska škola, Tuzla
Hemija 06.04.2023.  JU MS ekonomsko hemijska škola, Lukavac
Mašinska struka (CNC mašine i kompjutersko projektovanje) 06.04.2023.  JU MS mašinska škola, Tuzla
Zavarivanje 08.04.2023.

 JU MS mašinska škola, Tuzla i

Institut za zavarivanje Tuzla

Elektrotehnička struka    JU MS elektrotehnička škola Tuzla
Informatika 12.04.2023.  JU MS elektrotehnička škola Tuzla
Demokratija i ljudska prava - 17.04.2023. ONLINE
Biologija 18.04.2023.  JU MSŠ Živinice, Živinice
Historija 19.04.2023.  JU MSŠ GRAČANICA, Gračanica
Geografija 25.04.2023.  JU Gimnazija "Meša Selimović", Tuzla
Likovna kultura  27.04.2023.  JU MS građevinsko geodetska škola Tuzla