Takmi��enja u��enika srednjih ��kola

Pregleda: 935

Izvještaj sa kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola iz zdravstvene njege

6.4.2023.

Dana 05.04.2023.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u prostorijama JU Srednja medicinska škola u Tuzli, održano je kantonalno takmičenje učenika I i II razreda srednjih škola iz predmeta Zdravstvena njega.

Učešće na ovom takmičenju uzelo je ukupno 62.učenika i to 32.učenika u kategoriji prvih razreda i 30. učenika u kategoriji drugih razreda iz 7. škole sa područja Tuzlanskog kantona.  Nakon vremena predviđenog za rad testa komisija je pregledala i bodovala radove učenika i utvrdila slijedeće rezultate:

U kategoriji I razreda postignuti su slijedeći rezultati:

1.Subašić Sumeja JU MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac                                  I mjesto

1. Mulaomerović Adna JU MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac                          I mjesto

2.Ramić Merjem Zilka JU Srednja medicinska škola Tuzla                        II mjesto

3.Džinić Ajla  JUMSŠ „Gračanica“ Gračanica                                            III mjesto

 

U kategoriji II razreda postignuti su slijedeći rezultati:

1.Ibralić Arijana JU Srednja medicinska škola Tuzla                                  I mjesto

1. Malkočević Adin JU Srednja medicinska škola Tuzla                            I mjesto

2.Zenunović Elmin JU MSŠ „Živinice“ Živinice                                        II mjesto

3.Ibrahimović Emir JU MSŠ „Gračanica“ Gračanica                                  III mjesto

 

 

 

Organizacija takmičenja je bila na visokom nivou, a nakon takmičarskog dijela programa učenicima, mentorima kao i domaćinu takmičenja uručene su diplome i zahvalnice.

 


Izvor: Mehdin Selimović, stručni savjetnik