Takmi��enja u��enika srednjih ��kola

Pregleda: 1123

Informacija sa kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola iz Hemije

7.4.2023.

Dana 06.04.2023.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u prostorijama JU MS Ekonomsko-hemijske škole u Lukavcu, održano je kantonalno takmičenje učenika srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona iz Hemije. Takmičenje je organizovano u dvije kategorije, za učenike koji Hemiju izučavaju 2.godine i učenike koji Hemiju izučavaju 4.godine.

Učešće na ovom takmičenju uzelo je 44.učenika iz 23. škole sa područja Tuzlanskog kantona.  Nakon vremena predviđenog za rad testa komisija je pregledala i bodovala radove učenika i utvrdila slijedeće rezultate:

U kategoriji učenika koji hemiju izučavaju 4.godine ostvareni su slijedeći rezultati:

1.Hasić Amna  JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla                      100 bodova

1.Kuljančić Lejla JU Gimnazija Živinice                                                 100 bodova

2. Srabović Vedad JU Gimnazija Živinice                                                   80 bodova

3. Osmanović Eldin JU Srednja medicinska škola Tuzla                           75bodova


U kategoriji učenika koji hemiju izučavaju 2.godine ostvareni su slijedeći rezultati:

 

1.     Kasumović Asmira JUMS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac                30 bodova

2.     Ćudić Nadira JUMS Hemijska škola Tuzla                                                 25 bodova

3.    Šiljković Anela JUMS Elektrotehnička škola Tuzla                                    20 bodova

 

 

Učenicima njhovim mentorima kao i domaćinu takmičenja uručene su diplome, pohvale i zahvalnice.

Organizatoru takmičenja JUMS Ekonomsko-hemijskoj školi Lukavac, profesorima sa PMF se zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći na organizaciji ovog takmičenja.

Sve čestitke učenicima koji su učestvovali na kantonalnom takmičenju kao i na postignutim rezultatima.

 


Izvor: Mehdin Selimović, stručni savjetnik