Aktuelnosti

Pregleda: 1400

Održan seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike u predškolskim ustanovama

18.11.2019.

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, organiziran je jednodnevni seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

 Seminar je održan u dane vikenda (2.; 9. i 16.novembra), a trajao od 9.00 do 15.00 sati, sa rasporedom aktivnosti koje su omogućavale aktivno učešće svih sudionika.

Realizirane teme su:

1. Zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoja i obrazovanje  definisani na ishodima učenja- APOSO BiH

2.   Vještine komunikacije i empatije

3.    Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje

4.    Nenasilna komunikacija u četiri koraka

Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo izborom tema kao i predavačima, što potvrđuje prisustvo učesnika i urađena evaluacija na kraju seminara.

 

 


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik