Aktuelnosti

Pregleda: 2891

Online nastava iz matematike u vrijeme pandemije koronavirusa 2020

14.6.2020.

Online nastava ili nastava na daljinu je uvedena kao neophodna mjera po pojavi pandemije koronavirusa i proglašenja vanrednosg stanja u našoj zemlji. Prema naredbi Kantonalnog kriznog štaba redovna nastava u osnovnim školama je obustavljena pa se počelo tragati za alternativnim rješenjem kako da se zapoočeta školska godina privede kraju, i to rješenje je pronađeno u vidu online nastave.

Matematički tim

Odmah po donošenju odluke o izvođenju online nastave u organizaciji Pedagoškog zavoda TK forimran je matematički tim za online nastavu sastavljen od ukupno 26 nastavnika koji su volonterski pristali da lično pripreme i snime video materijale za online nastavu. Tim su činili za nastavu u osnovnim školama profesori: Kurtović Dženana, Avdić Nermin, Glavić Šefika, Šarić Jasmine, Suljić Erna, Subašić Emina, Begić Šemsa, Halidović Amela, Mujagić Irma i Hajdarbegović Edim, a za srednje škole: Dugalić Edisa, Nasupović Behija, Dadanović Naza, Šekularac Mineta, Madžarević Vedrana, Vehabović Samira, Mekić Edis, Hamzić Edin, Beširavić Amila, Čolaković Amra, Hrnjić Adnan, Demirović Emina, , Rakovac Mahir, Žunić Selma i Ćatibušić Edis. Nastavnici predavači su podijeljeni po razredima i napravljen je spisak mnastavnih jedinica za snimanje i okvirni raspored snimanja i vrijeme emitovanja nastavnih jedinica. Prema broju preostalih radnih dana do kraja školske godine odlučeno je da se uradi po 20 nastavnih jedinica za svaki razred, od 6-9 osnovne i 1- 4 razreda srednje škole.

SNIMANJE I PRIPREMA VIDEO MATERIJALA

Snimanje u učionici Prvi video uradci za online časove su snimljeni u JUOŠ „Jala“ i JU MS Elektro tehnička škola u Tuzl, čije je rukovodstvo obezbijedilo i prilagodilo po jednu učionicu za tu namjenu. Uslugu video snimanja, u početku, obezbijedila je televizijska kuća TV7 Tuzla, a snimano je 8-10 časova dnevno gdje su nastavnici naizmjenično izvodili svoje časove. Nastavnici su izvodili svoj čas koristeći dvije bijele table postavljene jedna pored druge, a takođe su korišteni markeri u boji, geometrijski pribor, geometrijski modeli, laptop i video projektor. Jedna bijela tabla je koristila predavaču za pisanje i crtanje, dok je druga korištena za video projekcije materijala koji su pratili čas. Video projektorom je prikazivan pomoćni materijal u vidu pomoćnih slika, pisanog materijala, ili jednostvno stranica udžbenika koja je pratila datu nastavnu jedinicu da bi se učenicima olakšalo praćenje nastavnog gradiva. Časovi su trajali oko 15-20 minuta i snimani su bez prekida. Na ovaj način je snimljeno prvih 4 časa u svakom razredu.

Snimanje kod kuće Zbog brzog pogoršanja opšte situacije sa koronavirusom i rapidnog pojačanja mjera predostrožnosti koje su podrazumijevale zabranu svakog okupljanja u cilju izbjegavanja socijalnog kontakta, nije bilo moguće nastaviti „uživo“ snimanje časova u učionici. Tada su nastavnici prešli na snimanje časova od kuće. I u pripremi časova kod kuće nastavnici su se opredijelili za više načina rada zavisno od uslova i ličnih preferenci. Neki su nastavili da koriste način rada na bijeloj tabli koju bi postavili u „kućno okruženje“, ondnosno negdje u stanu ili kući na mjestu prikladnom za rad dok je snimanje rađeno mobilnim telefonom. Taj način, rada iako naizgled tehnički jednostavan, pokazao se potpuno uspješnim, a rad u „kućnom okruženju“ je kod nastavnika, a posebno kod učenika još više isticao osjećaj važnosti održavanja kontinuiteta nastavnog procesa bez obzira na objektivne teškoće. Drugi način snimanja časova od kuće je bio prezentovanje časa na laptopu uz govorni komentar nastavnika. Nastavnik bi pripremio Powerpoint prezentaciju koju bi prikazivao na ekranu uz govorni komentar, pri čemu se odgovarajućim softwareskim alatima (GeoGebra)snima video sastavljen od slike sa ekrana laptopa i zvuka govora nastavnika predavača. Taj način rada se pokazao kao zahtjevan u fazi pripreme prezentacije za čas, ali je davao velike mogućnosti za obogaćivanje prezentacije raznovrsnim multimedijalnim sadržajima što se posebo pokazalo od koristi pri radu u temama vezanim za oblast geometrije.

OBRADA VIDEO MATERIJALA

Od samog početka rada nastavnika od kuće zbog određenih tehničkih zahtijeva u kvalitetu i formatu video materijala od strane servera, i zbog uniformnosti video uradaka pokazala se potreba za naknadnom doradom urađenog video materijala. Tada je u okviru tima dogovoreno da jedan član preuzme ulogu editora i distributera video materijala. Uloga tog člana tima je bila da preuzme i detaljno pregleda svaki video uradak od ostalih članova tima, ispravi eventualne tehničke nedostatke, a zatim doda uvodni i završni dio koji su prikazivali informacije o razredu, nazivu nastavne teme, autoru itd. Nastavnik editor je video materijale slao na objavu centralnom Leftor-ovom serveru za postavljanje video materijala, gdje su svi nastavnici matematike na području našeg kantona imali slobodan pristup svim objavljenim materijalima. Nastavnici u školama koji su željeli da koriste postavljene video materijale u svojim online časovima jednostavno su svojim učenicima slali linkove prema odgovarajućim lekcijama, a potom bi učenici direktno preuzimali i pregledali video materijale na svojim telefonima, tabletima ili kućnim kompjuterima.

NAČIN ODVIJANJA ONLINE NASTAVE

Proces vođenja i odvijanja online nastave je bio dirtentna odogovornost predmetnog nastavnika. Nastavnik je imao za zadatak da učenicima dostavi odgovarajuće materijale koje će koristiti u savladavanju nastavnog gradiva, i ti materijali su mogli biti u bilo kom obliku i formatu koji nastavnik procijeni da je adekvatan i efikasan. Tako su korišteni najviše video materijali sa snimljenim online lekcijama, ali i razni liknovi prema drugim sadržajima koji su inače dostupni na internetu i beplatni za korištenje. Tu se misli na video sadržaje postavljene na stranici youtube.com kao i geogebra materijali sa stranice geogebra.com. Uz to nastavnici su odžavali redovnu komunikaciju sa učenicima koristeći Viber apklikaciju za razmjenu pisanih poruka, a Zoom aplikaciju za online video časove „uživo“. Takođe su korištene i privatne e-mail konstakt adrese dok je i na samoj online platformi postojala mogućnost za razmjenu poruka.

POUČENA ISKUSTVA I PREPORUKE ZA BUDUĆNOST

Poslije provedenog iskustva u radu na daljinu i komunikacije sa načim učenicima, roditeljima i kolegama došli smo do zaključka da je rad na daljinu može biti vrlo koristan metod za odvijanje različitih aktivnosti kao dopuna redovnoj klasičnoj nastavi, ali da je još ni u kom slučaju ne može u potpunosti zamijeniti. Direktna „živa“ komunikacija nastavnik-učenik je u svakom slučaju produktivnija i svobuhvatija nego komunikacija koja se ostvaruje nastavnom na daljinu. Ipak, nastava na daljinu pokazuje neke mogućnosti koje inače ne mogu biti ostvarene u redovnoj nastavi. Neke od tih mogućih primjena su: Grupni rad u terminima izvan okvira redovnih časova - Rad na daljinu omogučava nastavniku da organizuje bilo koji oblik grupnog rada koji je inače teško organizovati u okviru redovne nastave tj. rasporeda časova (vrlo često je teško naći odgovarajuće termine za dodatnu, dopunsku nastavu, sekcije itd.u kojima će svi učenici biit u mogučnosti prisustvovati takvom času u školi) Individualni rad u terminima izvan okvira redovnih časova - Radeći na daljinu nastavnik ima mogućnost da ostvari bližu i više frekventnu saradnju sa jednim učenikom koristeći vremenske termine izvan redovne nastave u školi, bilo da je u pitanju napredna nastava ili individualni dodatni časovi dopunske nastave Rad u pripremama za matematička takmičenja – moguć je “ubrzan” kontakt sa učenikom tokom priprema za takmičenja koji je prilagođen učenikovom tempu napredovanja I koji ne zavisi od nastavnikovih I učenikovih zajeničkih termina za rad u školi, Rad u projektnoj nastavi - Projektna nastava je oblik nastavnog procesa koji se u pravilu odvija izvan redovne nastave tako da je rad na daljinu idealan za odvijanje redovne komunikacije između nastavnika mentora i učenika tokom izvođenja projekta, Održavanje online roditeljskih sastanaka – roditeljski sastanak je moguće u potpunosti realizovati online putem aplikacija za online sastanke kao npr. Zoom, Viber ili Skype. Ovaj način realizacije roditeljskog sastanka bi bio prihvatljiv za roditelje jer bi za njih bio vremenski manje zahtjevan. Mogućnosti prisustva ovakvom sastanku bila vrlo mnogo veća jer se roditelj u online roditeljski sastanak može uključiti u skoro svakoj situaciji, dakle od kuće, u pauzi sa radnog mjesta, ili čak negdje u toku putovanja bez ikakvih geografskih ograničenja uz jedini uslov da ima pristup internetu. Ukoliko se ponovo pojavi prilika za realizaciju online nastave, potrebno je obezbijediti malo profesionalniju opremu jer tada učenicima sve djeluje ozbiljnije i privlači im veću pažnju. Takođe je potrebno skrenuti pažnju na nekoliko osnovnih pravila govora tijela nastavnika te govorne konstante koje koriste prilikom snimanja lekcija kao što su glasnoća, visina tona, brzina kojom se govori, ritam govora, intenzitet, a sve u cilju što lakšeg razumjevanja gradiva za učenike. Na kraju Kao i sve, ovakav način rada ima prednosti, ali i nedostatke. Nedostatak je da “zivu rijec” ne moze nista zamijeniti kao i medusobnu interakciju sa učenicima. Prednosti su sto putem video lekcija mozemo pokazati neke primjere koji se ne mogu toliko dobro riječima dočarati niti napisati-nacrtati na tabli. Dajemo prednost klasičnoj nastavi sa povremenim video lekcijama. Prednosti ovakvog vida nastave ogledaju se u tome što sam imao više tehničkih mogućnosti za vizualizaciju nastave, a nedostaci se ogledaju u tome što nismo u mogućnosti dobiti adekvatnu I realnu povratnu informaciju od učenika. Smatramo da bi ovakva nastava u kombinaciji sa tradicionalnom nastavom bila pun pogodak. Dakle, poželjno bi bilo da sa prilagođenim video materijalom osvježimo klasičnu i redovnu nastavu u učionici. Potrebno je ovo iskustvo koje smo stekli za vrijeme pripreme i snimanja video lekcija iskoristiti i kreirati učenicima određene nastavne sadržaje putem interneta da bi se učenicima, na što bolji, kreativniji i interesantniji način predstavili nastavni sadržaji. Čini nam se da smo postigli cilj. Težinu ovog posla osjetili su i roditelji, kojima se ovom priulikom zahvaljujemo. Hvala svima kolegicama i kolegama na pokazanoj kreativnosti, rječitosti, uzajmnoj pomoći i podršci. Ispunili su ukazano povjerenje, dali su sve od sebe, bili su I glumci, zabavljači I matemnatičari. Ovom prilikom nismo naveli treškoće kroz koje smo prolazili. Važno je da su naši učenici imali priliku da budu dio procesa traženja odgovora na izazove koji su bili posljedica pojave Korona virusa.


Izvor: prof.dr. Hariz Agić