Aktuelnosti

Pregleda: 1267

Sastanak sa predmetnom komisijom – za učenike koji rade prema prilagođenim programima

14.9.2023.

Dana 12.09.2023. godine Predstavnici Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, održali su radni sastanak sa predmetnom komisijom –  za učenike koji rade prema prilagođenim programima u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.


Sastanak je održan u prostorijama JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Komisija –  za učenike koji rade prema prilagođenim programima u sastavu

1.      Muamer Jaganjac, predsjednik,

2.      Zumra Šahović, sekretar

3.      Sanela Ćosić, član,

4.      Azra Dautović, član,

5.      Jasmin Salkić, član,

6.      Amina Buljubašić,

7.      Mirela Žilić,

izvijestila je predstavnike Pedagoškog zavoda TK Tuzla o svom radu, poteškoćama sa kojima su se susretali prilikom ostvarivanja saradnje sa školama i učenicima i prijedlozima mogućih rješenja.

Osnovne teme sastanka su bile:

  • Izrada prilagođenih programa za učenike sa različitim vrstama ograničenja,
  • Izrada posebno prilagođenih programa samo za predmetnu oblast ili predmet u nastavnom procesu,
  • Formulisanje modela testa za polaganje eksterne mature u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona
  • Razno – niz drugih pitanja na koje obrazovne vlasti trebaju dati odgovor u cilju efikasnije organizacije rada sa učenicima.

Sastanak je priredila Selma Mešanović – direktorica Zavoda.

Iz Pedagoškog zavoda, sastanku su bili prisutni Zumra Šahović, stručni savjetnik za obrazovanje i Izet Numanović, pomoćnik direktora Pedagoškog zavoda TK Tuzla.

 


Izvor: Izet Numanović, pomoćnik direktora