Aktuelnosti

Pregleda: 398

Nadzor nad radom Predškolskih ustanova i realizacijom Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja.

11.4.2024.

Dana 08.04.2024.godine, u toku redovnog stručnog nadzora Pedagoškog zavoda, a u suradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, izvršen je nadzor nad predškolskim ustanovama sa područja općine Gračanica: JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica, PPU "School and School" Gračanica, Privatna predškolska ustanova "Dječija bajka" Gračanica, Privatna predškolska ustanova ,,Braco i Seka” Lukavac - P. J. Orahovica.

Stručni savjetnici Mersed Šljivić i Zumra Šahović, sa stručnim saradnikom iz JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla Almom Polić, posjetili su predškolske ustanove na Tuzlanskom kantonu u cilju nadzora nad realizacijom programa u skladu sa: Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju – pročišćeni tekst ( “Službene novineTK”, broj:10/20 I 5/22), Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 8/19), Pravilnikom o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:13/10 I 8/12), kao i Cjelovitim razvojnim programom predškolskog odgoj i obrazovanje (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:1/10).

Između ostalog obratila se pažnja na uslove u kojima borave djeca, kao i na didaktički materijal koji koriste odgajatelji, a sve u cilju nadzora nad provedbom programa Obaveznog vida preškolskog odgoja i obrazovanja.

Savjetnici i stručna saradnica obišli su  JU Druga osnovna škola Gračanica i JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica u cilju nadzora nad realizacijom programa Obaveznog vida preškolskog odgoja i obrazovanja koji se realizira u prostorima navedenih škola.

 

 

 

 Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona