Seminari

Pregleda: 1807

Seminar za nastavnike razredne nastave u Gradačcu

1.9.2023.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja i pripreme za novu školsku godinu i kao pomoć u dijelu izrade Godišnjeg programa rada za 4.razred  osnovne škole,  održan je seminar za nastavnike 4. razreda koji rade na području grada Gradačac.

Seminar je održan 30.VIII 2023.godine.

Na seminaru je uvodno predavanje održala stručna savjetnica za obrazovanje Zumra Šahović na temu ,,Planiranje nastavnog procesa sa fokusom na dijete i nastavničke kompetencije“

U nastavku seminara prezentirani su sadržaji vezani za primjenu eksperimenata u nastavi.

Potom su urađene dvije radionice eksperimentalnog rada na temu ,,Promjena materije zagrijavanjem“ i ,,Ljudsko tijelo“ gdje su učesnici radili u pet grupa.

Istim se htjelo pokazati da se priprema eksperimentalnog oblika rada može izvesti bez nekog utroška materijalnih sredstava i da u svom okruženju možemo pronaći sve što nam treba za eksperiment.

Moderator i prezentator ovog dijela bila je profesorica razredne nastave Vildana Mujakić.

Seminar je održan u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, prema usvojenom Planu stručnog usavršavanjaza 2023.godinu za odgajatelje predškolskih ustanova, profesore, nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

 


Izvor: Zumra Šahović, stručni savjetnik