Aktuelnosti

Pregleda: 660

Seminar za nastavnike razredne nastave

5.2.2024.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, a u okviru redovnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, održan je prvi, od planirana četiri dana seminara.

U januaru su sve škole dobile mogućnost da se njihovi nastavnici opredjele za neku od tema, spram potrebe svakog od nastavnika.

Zaprimljeno je oko 500 prijava nastavnika. Nakon ažuriranih prijava, formirane su grupe i određen broj dana edukacija za svaku temu.

Učešće na prvom danu edukacije, 03. 02. 2024. godine, uzelo je 118 nastavnika razredne nastave sa Tuzlanskog kantona, raspoređenih u 4 radne grupe sa različitim temama.

  

Predavači su bili resursi iz zajednice, sa posebnim kompetencijama za svaku od izlaganih tema.

Planirane predložene teme za realizaciju seminara su:

1.      - Rad sa roditeljima

2.     -  ,,Istraživači prirode – Pokaži mi, pa ću znati”

3.     -  Rad u kombinovanom odjeljenju, Anksioznost kod djece

4.      - Manifestacija neprihvatljivih oblika ponašanja djece mlađeg školskog uzrasta

5.      - Strategije za razvoj mišljenja kod djece

 


 


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona