Školski kalendar

12.02.2018

Školski kalendar za školsku 2017/2018 godinu
Školska 2017/2018 godina počinje 01.09.2017. godine i traje do 31.08.2018. godine. Nastava će se realizirati po polugodištima i traje 185 radnih dana.