Aktuelnosti

Pregleda: 1649

Informacija o održanom sastanku aktiva direktora osnovnih škola Tuzla

21.2.2017.

Aktiv direktora osnovnih škola grada Tuzla održao je redovnu sjednicu 16.02.2017.godine u prostorijama JUOŠ“Kreka“ u Tuzli sa početkom u 12:00sati.

Dnevni red održane sjednice:

1.     Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice.

2.     Novi kolektivni ugovor.

3.     Upis učenika u I razred za školsku 2017/18.godinu

4.     Tekuća pitanja:

a)     Izostanci

b)     Takmičenja

Sastanku su osim direktora osnovnih škola prisustvovali stručni savjetnici mreže; Sead Jahić, Ediba Pozderović, Mehdin Selimović, Ramiz Nurkić, predstavnik JU „Naše dijete“ Tuzla , rukovodilac pedagoške službe Alma Polić, kao i pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku i sport TK Mersija Jahić.

Sjednicu je otvorila i njome predsjedavala predsjednica aktiva direktora osnovnih škola grada Tuzla mr.Amela Sinanović. Predsjednica je upoznala prisutne sa aktivnostima između dvije sjednice kao i o zaključcima koji će biti realizirani u narednom periodu. Velika pažnja na sjednici je posvećena upisu učenika u I razred za školsku 2017/18.godinu, gdje su učešće uzeli i pomoćnica ministra Mersija Jahić kao i savjetnik Ramiz Nurkić i dogovoreno da upis počne 06.03-10.03.2017.godine. Očekuje se da će ove školske godine oko 600 obveznika biti upisano u I razred na području grada, a koji će proći obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja, što zajedno sa njih 300 koji pohađaju redovan program u predškolskim ustanovama i koji nisu obavezni pohađati navedeni program čini oko 900 obveznika za školsku 2017/18.godinu. Direktori škola su zamoljeni da stave sve kapacitete na raspolaganje kako bi se olakšala priprema i početak nove školske godine.

Pod tačkom tekuća pitanja mrežni savjetnici Pedagoškog zavoda zaduženi za osnovne škole grada Tuzle su skrenuli pažnju na potrebu pojačanog odgojnog djelovanja u prevenciji izostajanja učenika sa nastave-opravdani-neopravdani, a na osnovu urađene analize na polugodištu.

Potrebno je obratiti pažnju u odgojno obrazovnom radu u školama obzirom na predstojeće aktivnosti takmičenja učenika iz predmetnih područja koje organizuje Pedagoški zavod i eksterno testiranje za učenike IX razreda.


Izvor: Mehdin Selimović, stručni savjetnik