Aktuelnosti

Pregleda: 1540

Seminar za nastavnike Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava u osnovnim i srednjim školama na Tuzlanskom kantonu

18.1.2018.

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, 16.01.2018. godine, održan je seminar za nastavnike Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava u osnovnim i srednjim školama na Tuzlanskom kantonu.

Teme seminara su bile:

1.     Država i globalizacija

2.     Ishodi učenja u nastavi Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava-prezentacija

3.     Mjere javne politike

4.     Projekt „Građanin“

 

Predavači su:

1.     Prof. Dr. Amir Karić

2.     Ahmed Omerović

3.     Izet Numanović

4.     Amir Ahmetović

5.     Admira Uzunić

 

 

Koordinator organizacije i realizacije seminara je Izet Numanović – Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

Seminaru je bilo prisutno 56 nastavnika osnovnih i srednjih škola. Struktura rada seminara je organizovana kroz plenarni rad i obradu zajedničkih tema za sve učesnike. Po završetku seminara, učesnicima su uručeni certifikati, udžbenici i priručnici za nastavu građanskog obrazovanja i demokratije i ljudskih prava, kao i dodatne prezentacije predavača i uputstva za realizaciju projekta „Građanin“

 

 


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik