Aktuelnosti

Pregleda: 1470

Sastanak Kantonalne maturalne komisije za realizaciju Eksterne mature u osnovnim školama TK

22.2.2018.

Dana 22.02.2018. godine, održan je sastanak Kantonalne maturalne komisije za realizaciju eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Na sastanku su razmatrana pitanja koja se odnose na organizaciju i realizaciju eksterne mature.

Komisija je obaviještena da su predmetne komisije izvršile reviziju predmetnih kataloga i da je isti u revidiranoj formi, integralno objavljen na WEB stranici Zavoda.


Komisija je predložila, da se Eksterna matura za učenike završnih razreda osnovnih škola održi 10.05.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, o čemu će Ministarstvo obrazovanja i nauke donijeti odgovarajuću odluku i istu blagovremeno proslijediti svim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu.

Komisija je utvrdila obaveze da se blagovremeno izvrši imenovanje testatora i dežurnih nastavnika koji će neposredno provoditi postupak i realizaciju mature, i naglašeno je, da se, obavezno, mora pristupiti organizaciji niza sastanaka sa dežurnim nastavnicima i testatorima, sa ciljem, što uspješnije organizacije i realizacije samog čina testiranja.

Komisija je utvrdila potrebu, da škole, školski organi i tijela, dežurni nastavnici i testatori, dobro prouče Pravilnik i Uputstvo za organizaciju Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, u cilju dosljednog postupanja i ostvarivanja korektnog odnosa naspram svih sudionika u procesu, sa ključnim naglaskom, da učenicima, pod istim uslovima bude omogućeno polaganje.

U cilju što uspješnije realizacije poslova, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao ključni nosilac svih aktivnosti, ostvarit će maksimalnu saradnju i komunikaciju sa svim osnovnim školama i blagovremeno, u suradnji sa nadležnim organima i tijelima za organizaciju i realizaciju mature, rješavati sva pitanja koja se nametnu kao sporna.

Svim učenicima završnih razreda osnovnih škola želimo da postignu maksimalno dobre rezultate na Eksternoj maturi.


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik