Seminari

Pregleda: 1418

Održani seminari za sekretare osnovnih škola

23.4.2019.

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održani su seminari za sekretare osnovnih škola i to:

  • 17.04.2019.godine, sekretari iz osnovnih škola sa područja općina Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac i Kalesije
     
  • 18.04.2019.godine, sekretari iz osnovnih škola sa područja općina Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak i Živinice.

  • 23.04.2019.godine, sekretari iz osnovnih škola sa područja grada Tuzle.

 

Na seminaru je prezentiran Obrazovno-Pedagoški Informacioni Sistem (OPIS) kao i mjesto i uloga škole u njemu. Poseban dio je posvećen ulozi sekretara škola u implementaciji ovog sistema.

Na seminaru su obrađivane sljedeće teme:

1. Mjesto i uloga škole u OPIS informacionom sistemu.

2. Mjesto i uloga sekretara škole u OPIS informacionom sistemu

3. Način komunikacije i razmjene informacija

Učesnici seminara su aktivno učestvovali u diskusijama te dali svoj doprninos kako bi navedeni sistem bio implementiran na što kvalitetniji način. Također, prezentirane su procedure komuniciranja i razmjene informacija kako na nivou škole tako i između škole i Zavoda kroz ovaj informacioni sistem.

Na sva tri seminara ukupno je učestvovalo 80 sekratara osnovnih škola.

 

Predavač na seminarima je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.