Aktuelnosti

Pregleda: 1708

Održan sastanak Aktiva direktora osnovnih škola Grada Tuzla

8.2.2018.

U Srijedu, 07.02.2018.godine  u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla održan je zajednički sastanak Aktiva direktora osnovnih škola Grada Tuzla, menadžmenta predškolske ustanove „Naše dijete“ Tuzla, predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla.

Pored direktora osnovnih škola Grada Tuzla sastanku su prisustvovali: g-đica Sanja Karić, direktorica predškolske ustanove „Naše dijete“ Tuzla, g-đa Alma Polić, rukovodilac odgojno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi „Naše dijete“ Tuzla, g-đa Medira Čulum i Elmir Tukić, službenici u Ministarstvu obrazovanja i nauke, te Ramiz Nurkić, savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Cilj ovog sastanka bila je priprema osnovnih škola Grada Tuzla zajedno sa predškolskom ustanovom „Naše dijete“ Tuzla za kvalitetno provođenje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Tuzla u pedagoškoj 2018.godini.

Na sastanku je dogovoreno da se navedeni program realizuje od 2. aprila do 12. juna 2018. Godine (50 radnih dana u trajanju od po 3 sata.) te da se u realizaciji ovog Programa kao i do sada očekuje nesebična pomoć od osnovnih škola na području cijelog Grada Tuzla za svako dijete bez izuzetka.

Sve osnovne škole su složne da će do 9. marta ove godine završiti upis prvačića na svom školskom području, te da će najkasnije do 12.03.2018.godine  predškolskoj ustanovi „Naše dijete“ Tuzla dostaviti konačne spiskove upisane djece u prvi razred na svom školskom području (po lokacijama).

 

Iako je u nekim školama prisutan nedostatak učioničkog prostora, svi sudionici su saglasni da će kao i do sada uraditi sve što je potrebno da u školama obezbijede potrebne uslove za kvalitetno provođenje Obaveznog programa rukovodeći se najboljim interesima djeteta.

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Ministarstvo obrazovanja i nauke će kao i do sada raditi na pružanju stručne podrške odgajateljima, upravama predškolskih ustanova kao i pomoć u kordinaciji predškolskih ustanova i osnovnih škola, te pratiti realizaciju provođenja Programa.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik