Aktuelnosti

Pregleda: 1587

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

13.2.2018.

U Srijedu, 07.02.2018.godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla bio je domaćin sastanku Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

Pored direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona sastanku su prisustvovali: gospođa Medira Čulum, stručna saradnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke, Ramiz Nurkić, savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu, te direktor Pedagoškog zavoda Nikola Čiča koji je učesnicima uputio riječi dobrodošlice. Sastankom je predsjedavao gospodin Ibrahim Rizvić, direktor predškolske ustanove „Banovići“ u Banovićima.

 

Centralna tema navedenog sastanka bila je priprema predškolskih ustanova i osnovnih škola Tuzlanskog kantona za kvalitetno provođenje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona u pedagoškoj 2018.godini.

Očekuje se da će i ove kao i prošlih godina oko 3650 djece proći će Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, što zajedno sa 550 djece koja pohađaju redovan program u predškolskim ustanovama i koja nisu obvezna pohađati navedeni program čini oko 4200 djece koliko se očekuje da će ove godine biti upisano u prvi razred Osnovne škole.                                                 
Direktori predškolskih ustanova su izrazile spremnost za ovaj zahtjevan zadatak u čijoj provedbi imaju višegodišnje iskustvo.


Na sastanku Kolegija direktora predškolskih ustanova, koje djeluju u Tuzlanskom kantonu, dogovoreno je da se navedeni program provede od 2. aprila do 12. juna 2018. godine i da se u realizaciji ovog Programa kao i do sada očekuje nesebična pomoć od osnovnih škola, Ministarstva obrazovanja i nauke, te Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla.

Očekuje se da do 9. marta ove godine osnovne škole završe upis prvačića na svom školskom području, te da najkasnije do 12.03.2018.godine dostave informaciju nadležnoj predškolskoj ustanovi, koje će do početka aprila završiti svoj dio posla, prije svega provođenje konkursa za angažman stručnjaka potrebnih za provođenje ovog programa.
Svi podaci potrebni za provođenje programa će se prikupljati prilikom upisa djece u osnovnu školu.

Značajno je napomenuti da su u ovoj godini lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona (općine i Grad Tuzla) za provođenje Obaveznog programa u godini pred polazak u školu planirale sredstva u vrijednosti oko 300.000,00 KM, dok je Vlada Tuzlanskog kantona kao podršku predškolskim ustanovama planirala 250.000,00 KM.

 


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik